Logo en huisstijl

Waar alles begint

Een organisatie is geen statisch iets van gebouwen, auto’s, werknemers en cijfers. Het is een levend organisme van mensen, dromen, verlangens, relaties en verbindingen. Intern en extern. Daarmee op een respectvolle manier omgaan, kan een serieuze bijdrage leveren tot een productieve sfeer en een gezonde groei. Vele bedrijven worden geconfronteerd met de vraag: “Hoe zorgen we dat we voldoende klanten krijgen?”.
Al gauw volgt dan de vraag:
“Waar staan wij eigenlijk voor?” of “Welke betekenis heeft ons bedrijf?” (Voor onszelf? Voor onze medewerkers? Voor onze klanten?). “Welke relatie willen wij met onze medewerkers, leveranciers, omgeving, ..." Dit soort vragen leidt naar verdieping en naar ‘de kern van de zaak’. Als de kern duidelijk is, is het ook eenvoudiger én doeltreffender om een passende communicatieboodschap te ontwikkelen. Wat op zijn beurt dan weer bijdraagt tot betekenisvolle en effectievere communicatie.


Hoe jouw bedrijf op dat moment door de buitenwereld gezien wordt, bepaalt - soms meer dan je lief is – hoe over jouw bedrijf gedacht wordt. Logo en huisstijl vormen samen de basis voor de visuele identiteit van uw bedrijf of organisatie. Het ontwikkelen van een passend logo (+ huisstijl) is een beleidsinstrument en verdient dan ook de nodige tijd en aandacht.


Straight levert enkel maatwerk

Of het nu om een klein of een groot bedrijf gaat, de uitdaging blijft hetzelfde: een ‘eenvoudig’ en toch onderscheidend logo maken. Bij een groot bedrijf komen er meer aspecten bij kijken; bv.: meerdere merken, verschillende afdelingen, nationale of internationale aspecten, meer huisstijlelementen, … Dit zorgt ervoor dat er een verschillende aanpak is tussen kleine en grote bedrijven, en dat de budgetten verschillen.


Ben je op zoek naar een nieuwe huisstijl of is
je bestaande huisstijl aan hernieuwing toe?

Straight heeft 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van logo’s en huisstijlen. Wat uw wensen ook zijn: u doet beroep op een team dat perfect kan inspelen op uw wensen. Alles begint bij een goed gesprek:

Bekijk gegevens
Uitverkocht