Learn How to Be More Successful

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.

Enter Your Name* Verplicht veld
Enter Your Email* Verplicht veld
Enter Your Phone* Verplicht veld

Een inbound marketingstrategie bestaat uit de volgende stappen:

  1. het creëren van relevante content voor de beoogde doelgroep(en)
  2. het optimaliseren van de vindbaarheid van de content
  3. het online promoten van deze content, via bv. sociale media, bloggen,...
  4. het converteren van websitebezoekers naar klanten met behulp van geautomatiseerde e-mailcampagnes
  5. het meten en analyseren van het gehele proces


Hoe starten met inbound marketing? 


Inbound marketing is een nieuwe manier van communiceren en klanten werven, maar als je dit binnen je bedrijf wil brengen: hoe begin je daar dan mee?


Veel hangt af van de beginsituatie: Wat is de huidige marketingaanpak? Ben je al gestart met contentcreatie? Wie zijn je klanten? Wat wil je betekenen voor je klanten? Hoe groot is je team? Wat zijn de doelstellingen? Zijn er al ervaringen met inbound marketing? Welk marketingbudget is ter beschikking? Enzovoort. 


Het beste is om een tijdens afspraak alle beperkingen en mogelijkheden in kaart te brengen om van daaruit een afgesproken routemap te kunnen maken. Dikwijls is het best om klein te beginnen om zo ervaring en de nodige expertise te kunnen opdoen, en zo te groeien naar het niveau dat gewenst is. Inbound marketing heeft een impact op meerdere domeinen (ict, creatie, sales en marketing,...) en het is belangrijk dat deze aanpak in het bedrijf verankerd geraakt. 

Super Service At A Super Price.

Limited Time Offer!

Enter Your Name* Verplicht veld
Enter Your Email* Verplicht veld
Enter Your Phone* Verplicht veld

COMPANY

© 2018 All rights reserved

Bekijk gegevens
Uitverkocht